OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Vedoucí odboru:

Ing. Radim Kotlář

Telefon:

327 710 245

Fax:

327 710 258

E-mail:

zivnost@kutnahora.cz

Adresa odboru:

Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora

 

 

Sídlo odboru:

Radnická 178, 284 01 Kutná Hora

 

Vnitřní členění obecního živnostenského úřadu

1. oddělení registrační

2. oddělení kontrolně správní

 

 

1) oddělení registrační

 

 

Telefon

Fax

E-mail

Jana

Švestková

vedoucí oddělení

327 710 241

 

svestkova@mu.kutnahora.cz

Romana

Jedličková

 

327 710 248

 

jedlickova@mu.kutnahora.cz

Soňa

Mikšovská

 

327 710 249

 

miksovska@mu.kutnahora.cz

Bc. Petr

Ulrich

 

327 710 246

 

ulrich@mu.kutnahora.cz

 

Oddělení vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů zejména:

-          vydává živnostenská oprávnění týkající se živností koncesovaných, živností ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem

-          provádí změny živnostenských oprávnění, vydává rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, zapisuje skutečnosti týkající se přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise vyrozumívá podnikatele

-          vyřizuje žádosti o výpisy z živnostenského rejstříku

Zajišťuje agendu týkající se zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění zejména zaevidování zemědělských podnikatelů včetně vedení evidence těchto podnikatelů.

Plní úkoly jako centrální registrační místo. Podnikatelé mohou společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi též:

a)    podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,

b)      oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,

c)      podat přihlášku k důchodovému pojištění,

d)     podat přihlášku k nemocenskému pojištění,

e)      oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,

f)       podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

2) oddělení kontrolně správní

 

 

Telefon

Fax

E-mail

Jana

Doubková

vedoucí oddělení

327 710 250

 

doubkova@mu.kutnahora.cz

Ivana

Kunášková

 

327 710 242

 

kunaskova@mu.kutnahora.cz

Bc. Gabriela

Macháčková

 

327 710 244

 

machackovag@mu.kutnahora.cz

Jitka

Vaňkátová

 

327 710 243

 

vankatova@mu.kutnahora.cz

 

Oddělení vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů  a zvláštními právními předpisy zejména:

-          provádí živnostenskou kontrolu fyzických a právnických osob

-          provádí kontrolu dodržování zvláštních právních předpisů

-          provádí správní řízení

-          ukládá blokové pokuty a pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a dalších právních předpisů

-          spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, s ostatními kontrolními orgány a s orgány činnými v trestním řízení

-          vyřizuje agendu stížností, podnětů a oznámení

-          vyřizuje agendu spotřebitelského ombudsmana