1) Vlašský dvůr (vchod od kostela sv. Jakuba nebo z nádvoří Vl. Dvora)
    Havlíčkovo náměstí 552
    284 01 Kutná Hora

2) (bývalý
Okresní úřad)
    Radnická 178
    284 01 Kutná Hora


3) (nad Kamenným domem)
    Václavské náměstí 182
    284 01 Kutná Hora