MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
 tel.: 327 710 110, 327 710 111
*, fax: 327 710 106
e-mail: kancelar@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

 

 

 

27.02.2008

 

OZNÁMENÍ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU KUTNÁ HORA

 

 

Doručení elektronickou podatelnou

 

Městský úřad v Kutné Hoře v souladu s § 3 odst.1 písm.d) nařízení vlády ČR číslo 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon číslo 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje:

 

Zprávy doručené elektronické podatelně Městského úřadu v Kutné Hoře se po doručení elektronické podatelně neprodleně potvrzují na elektronickou adresu odesilatele.

 

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje:

Vaše podání ‘Předmět: xxxxxxxxxx’ bylo přijato elektronickou podatelnou Městského úřadu v Kutné Hoře dne dd.mm.rrrr v hh:mm:ss. Identifikátor dokumentu: yyyyyyyyyy.

 

Vysvětlivky:

xxxxxxxxx – text uvedený v předmětu zprávy

dd.mm.rrrr – den.měsíc.rok přijetí zprávy

hh:mm:ss – hodina:minuta:sekunda přijetí zprávy

yyyyyyyyyy – identifikátor dokumentu elektronické podatelny přijaté zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Hobl

Tajemník