Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Důvod a způsob založení

Dnem účinnosti zákona č. 367/90 Sb., t.j. dnem 24.11.1990, kdy se v roce 1990 konaly komunální volby, se Kutná Hora stala dle § 2 odst.1, městem ve smyslu tohoto zákona a dle § 4 uvedeného zákona Město Kutná Hora se stalo právnickou osobou s právní subjektivitou.