Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Kontaktní spojení Městského úřadu v Kutné Hoře

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Pracovní doba

4.4 4.5 Telefonní čísla, Čísla faxu (pdf)

4.6 Adresa internetové stránky
www.mu.kutnahora.cz

4.7 Adresa e-podatelny
podatelna@kutnahora.cz

4.8 Další elektronické adresy
kancelar@mu.kutnahora.cz
Ostatní el. adresy viz. organizační struktura

4.9 Datová schránka
ID datové schránky: b65bfx3