Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Číslo účtu

č.ú.: 19-444212389/0800

U konkrétní platby (dle právě řešené životní situace) je však nezbytně nutno uvést další platební symboly, zejména symbol variabilní,kterým je platba identifikována. Platební symboly jsou vždy uvedeny na dokladu, na jehož základě platíte (složenka, platební výměr apod.)
Platbu je možné realizovat na poště (složenky), pomocí internetu (homebanking), nebo o pokladních hodinách v pokladně Městského úřadu.

Pokladní hodiny jsou:

 Pondělí      7,30 - 16,30  
 Úterý 7,30 - 14,30  
 Středa 7,30 - 16,30  
 Čtrvrtek 7,30 - 14,30   
 Pátek 7,30 - 11,30  12,00 - 14,00 

Do pokladny je též nutno vzít s sebou složenku, platební výměr, či jiný doklad, kterým je platba předepsána.

Neidentifikované platby budou považovány za finanční dary Městu.