Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna Městského úřadu ve Vlašském dvoře
Havlíčkovo nám. 552
281 01  Kutná Hora

Elektronická podatelna Městského úřadu
adresa: podatelna@kutnahora.cz