Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Obecní živnostenský úřad

Sídlo:       Radnická 178, Kutná Hora
Vedoucí:  Ing. Radim Kotlář
Telefon:   +420 327 710 245
E-mail:     zivnost@kutnahora.cz
GPS: 49°56'58.206"N, 15°15'50.681"E

Úřední hodiny

Více informací - struktura odboru, kontakty, činnost odboru

Formuláře

 

Jednotné kontaktní místo - Vám zdarma zodpoví dotazy na podnikání v EU (více informací)

 

Informace pro podnikatele z oblasti dopravy (více informací)

Finanční a odborná způsobilost - trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího

Testové otázky k odborné způsobilosti, termíny zkoušek pro rok 2015 a přihláška.

 

Životní situace - manuál na založení živnosti

Podpora podnikání

Ochrana spotřebitele

Zákony a prováděcí předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon)

Zákon č. 455/1991 Sb. - přílohy a přechodná ustanovení

 

Obsahové náplně živností

- Řemeslné

- Vázané

- Koncesované

- Volná - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ

 

Novela živnostenského zákona od 1.7.2010

Označení provozovny společného stravování (hostinká činnost) piktogramem

 

Živnostenský úřad plní funkci spotřebitelského ombudsmana.

více informací

 

Dne 17.10.2013 nabývá účinnosti novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb. Novela nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

více informací

 

Zveřejňování informací o kontrolách v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) za rok 2015

více informací

 

Rejstříky

RŽP - Registr živostenského podnikání

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

Veřejný restřík a Insolvenční rejstřík