Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Sídlo:       Radnická 178, Kutná Hora
Vedoucí:  ing. Jaromír Ďoubal
Telefon:  +420 327 710 310
e-mail:    doprava@kutnahora.cz

 

Více informací

Formuláře


Životní situace

Správní poplatky

1) Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

1 Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)

Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel

Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)

Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)

Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.

K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA

www.mdcr.cz

Formuláře k vyplnění jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Elektronicke+formulare+dopravne+spravnich+agen

d/Elektronicke+formulare/ 

 

2)Informace - o polopřevodech .

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.

Aplikace je od 13.42015 dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz

 

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu 12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat.