Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Odbor ekonomický

Sídlo:      Vlašský dvůr, I. patro, dveře č. 5-7;9
Vedoucí:  Ing. Richard Zahradníček
Telefon:  +420 327 710 140
E-mail:    ekonom@kutnahora.cz
Více informací
Formuláře
Životní situace

Zveřejňování informací o kontrolách v souladu s ustanovením § 26 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Rok 2015

 

Seznam úlev dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2015   o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rok 2016