Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Sídlo      :   Václavské náměstí 182,   1. patro
Vedoucí :    Ing. Vlastimil Kapička
Telefon  :   +420 327 710 220; 327 710 216
E-mail    :   rozvoj@kutnahora.cz

Více informací: (informace o odboru a telef. seznam odboru)
Formuláře:
Životní situace

Půjčky a příspěvky na kanalizační přípojky
Příspěvek 5 000 Kč na kanalizační přípojku
Půjčky na kanalizační přípojky z fondu rozvoje bydlení

Fond rozvoje bydlení
Obecně závazná vyhláška č.5/2013
Žádost o zápůjčku pro rok 2016
Návrh na vklad do katastru nemovitostí 1. část, 2. část

Dopravní generel centrální zóny města
hlavní výkres návrhu komunikační sítě

Územní studie města Kutná Hora
projednané a projednávané územní studie
- územní studie Havírna
  
- textová část
   - grafická část 
- územní studie Hořanská
   -
textová část
   - grafická část
- územní studie Dolní Žižkov
   -
textová část
   - grafická část

Základní informace o územním plánu města Kutná Hora
účel a cíle územního plánu
  - více informací

Územní plán města Kutná Hora:
textová část platného územního plánu
                        - textová část
hlavní výkres platného územního plánu
                        - náhled

změna č. 16  územního plánu města
                        - textová část  -  odůvodnění a návrh změny
                        -
grafická část -  hlavní výkres

                        - opatření obecné povahy č. 01/2009

změna č. 15 územního plánu města
                        -opatření obecné povahy č. 02/2009

změna č. 10 územního plánu města
                       -opatření obecné povahy č. 03/2009

změna č. 20 Územního plánu města Kutné Hory
                        -opatření obecné povahy č. 01/2010

změna č. 22 Územního plánu města Kutné Hory
                        -opatření obecné povahy č. 02/2010

změna č. 9 Územního plánu města Kutné Hory
                      -opatření obecné povahy č. 03/2010  

změna č. 21 Územního plánu města Kutné Hory
                       -návrh opatření obecné povahy č. 5/2010

změna č. 27 Územního plánu města Kutné Hory
                      -návrh opatření obecné povahy č. 4/2010

změna č. 24 Územního plánu města Kutné Hory
                      -opatření obecné povahy č. 6/2010

změna č. 25 Územního plánu města Kutné Hory
                      -opatření obecné povahy č.7/2010

změna č. 30 Územního plánu města Kutné Hory
                     -opatření obecné povahy č.1/2011

změna č. 33 Územního plánu města Kutné Hory
                     -opatření obecné povahy č.1/2012

změna č. 39 Územního plánu města Kutné Hory
                   -opatření obecné povahy č. 2/2012

změna č. 38 Územního plánu města Kutné Hory
                  -opatření obecné povahy č. 3/2012

změna č. 40 Územního plánu města Kutné Hory
                 -opatření obecné povahy č. 4/2012

změna č. 29 Územního plánu města Kutné Hory
                 -opatření obecné povahy č. 5/2012

návrh změny č. 31 Územního plánu města Kutné Hory

změna č. 32 Územního plánu města Kutné Hory
                 -opatření obecné povahy č. 6/2012

změna č. 35 Územního plánu města Kutné Hory
               -návrh změny
                -návrh opatření obecné povahy č. 2/2013

změna č. 44 Územního plánu města Kutné Hory
                -návrh-doručení veřejnou vyhláškou
                -opatření obecné povahy č. 1/2013 (28.8.2013)

změna č. 45 Územního plánu města Kutné Hory
                -návrh-doručení veřejnou vyhláškou
                -SEA-vyhodnocení vlivu na životní prostředí

změna č. 42 Územního plánu města Kutné Hory
textová část - výrok
                  - odůvodnění
grafická část -hlavní výkres
                  - výkres základního členění
                  - koordinační výkres
                  - výkres ZPF
                  - výkres širších vztahů

změna č. 52 Územního plánu města Kutné Hory
návrh zadání

změna č. 54 Územního plánu města Kutné Hory
návrh zadání

Územní studie - Obytný soubor Havírna

 

 

Zastavěné území obcí ORP Kutná Hora

-Obec Samopše
Změna č. 1 Vymezení zastavěného území Obce Samopše

-Obec Zbraslavice
Vymezení zastavěného území Obce Zbraslavice
Borová
Chotěměřice
Hodkov A, Hodkov B, Hodkov C, Hodkov D, Hodkov E
Kateřinky
Krasoňovice A, Krasoňovice B, Krasoňovice C
Lipina
Malá Skalice
Malý Rápošov
Nový Dvůr
Ostrov
Pančava A, Pančava B
Radvančice
Rápošov
Sidonský les
Staré Hutě - Jamné
Útěšenovice
Velká SkaliceÚzemní plány obcí ORP Kutná Hora:

1.projednávané územní plány

-Obec Zbraslavice
návrh zadání

-Městys Malešov
návrh zadání

 


2.projednávané změny územních plánů, územní studie a zprávy o uplatňování územních plánů

-Obec Hlízov
Změna č. 4 Územního plánu Obce Hlízov
návrh zadání

-Obec Zbraslavice
Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Zbraslavice
návrh

-Obec Zbizuby
Změna č. 3 Územního plánu Obce Zbizuby
návrh zadání

-Obec Opatovice I
Změna č. 1 Územního plánu Opatovice I
návrh zadání

-Obec Křesetice
Změna č. 2 Územního plánu Křesetice
textová část - návrh
                    - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPFL - tabulka                  - srovnávací text - strana 5, strana 6
grafická část - Křesetice - hlavní výkres, koordinační výkres, výkres ZPF a PUPFL
                                        výkres základního členění        
                    - Bykáň - hlavní výkres, koordinační výkres, výkres ZPF a PUPFL,
                                    výkres základního členění

-Obec Čestín
Změna č. 2 Územního plánu Obce Čestín
návrh zadání - textová část
                      - grafická část

-Obec Slavošov
Změna č. 1 Územního plánu Obce Slavošov
textová část
grafická část - hlavní výkres Hranice
                  - hlavní výkres Slavošov
                   - hlavní výkres Věžníkov
                   - koordinační výkres Hranice
                   - koordinační výkres Slavošov
                   - koordinační výkres Věžníkov

 


SVAZ měst a obcí

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora

Strategie území správního obvodu ORP Kutná Hora