Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Aktuality

Více informací...

Zapojení podnikatelů do systému města k nakládání s odpady

Více informací...

Problematika výskytu arsenu a těžkých kovů (Cu,Zn, Cd, Pb, Sb,)

Více informací...

Seznam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad

Třídíme papír, plasty, nápojový karton, bílé a barevné sklo, drobné elektro, textil
Více informací...

Seznam ulic a den, kdy jsou z nich sváženy popelnice

Seznam ulic a den, kdy jsou sváženy popelnice
Více informací...

Sběr použitého textilu

Více informací...

Náklady na OH

2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Více informací...

Naše články k odpadům

Kam s bioodpadem,
Více informací...

EKOKOM - informace k zpětnému odběru obalů v ČR

http://www.jaktridit.cz/
Více informací...

Příspěvky na průzkum půd před stavbou

na provádění průzkumů zátěže půd rizikovými prvky na pozemcích určených územním plánem města Kutné Hory k výstavbě rodinných domků a při přístavbách stávajících rodinných domků na území města Kutné Hory
Více informací...

Problematika psích exkrementů

Více informací...