Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

NAPLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY V ORP KUTNÁ HORA (CZ.1.04/3.1.03/C2.00044)

Cílem projektu je prostřednictvím navýšení pracovních míst, proškolením pracovníků a zdokonalením poskytovaných služeb v co nejvyšší možné míře splňovat standardy sociálně-právní ochrany dětí.


V rámci projektu budou přijati 3 noví pracovníci OSPOD, kteří budou kvalitně pracovat jak v terénu, tak v kanceláři. Zároveň bude pro cílenější a lepší práci s klienty vybavena kancelářská místnost zároveň jako jednací místnost. Zde bude prostor jak pro zaměstnance, tak zde bude vyčleněný prostor pro klienty.

 

Noví i stávající pracovníci budou proškoleni a vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů a školení zaměřených na oblast sociálně-právní ochrany dětí.

 

Součástí projektu bude i aktualizace webových stránek města.

 

Projekt za více jak tři miliony korun je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.