Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Závěrečný účet 2008

Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2008

Příloha A: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008

Příloha B: Stanovisko Města Kutná Hora

Příloha C: Stanovisko Úřadu práce v Kutné Hoře

Příloha D: Stanovisko HB AUDITING, s.r.o.

Příloha E: Stanovisko MF ČR k porušení rozpočtové kazně