Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Rozpočet 2012

Schválený rozpočet roku 2012 - schváleno 13.12.2011 usnesením č. 206/11

Rozpis rozpočtu na rok 2012 

Plnění rozpočtu k 31.12.2012