Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Rozpočet 2015 a rozpočtové a účetní informace

Schválený rozpočet roku 2015

schválen dne 16.12.2014 usnesením 223/14

Čerpání rozpočtu za rok 2015

Splátky úvěru k 31.12.2015

Monitor aplikace MFČR pro MÚ Kutná Hora

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. Obsahuje i informace o hospodaření Města Kutná Hora za minulá období. Data jsou čtvrtletně aktualizována.

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.