Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Rozpočet 2016 a rozpočtové a účetní informace

Schválený rozpočet na rok 2016

schválen ZM dne 15.12.2015 usnesením 218/15

Pracovní rozpis rozpočtu na rok 2016

 

Monitor aplikace MFČR pro MÚ Kutná Hora

Odkaz na informační portál Ministerstva financí, umožňující veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. Obsahuje i informace o hospodaření Města Kutná Hora za minulá období. Data jsou čtvrtletně aktualizována.

Analytická část umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting. Přímo uživatel definuje výslednou podobu sestavy výběrem požadovaných dimenzí do rozpadu, ukazatelů a filtrů.

Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.