Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství

 

 1. Žádost o povolení výjimky z místní ( přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích
 2. Žádost o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
 3. Žádost o povolení uzavírky místní komunikace
 4. Žádost o povolení na zvláštní užívání místní komunikace
 5. Žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci
 6. Žádost o povolení instalace reklamní tabule
 7. Žádost o místní úpravu provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení)
 8. Žádost o OHLÁŠENÍ STAVBY
 9. Žádost o POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 10. Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici
 11. Žádost o STAVEBNÍ POVOLENÍ
 12. Žádost o VYDÁNÍ KOLADAČNÍHO SOUHLASU
 13. Žádost o vydání rozhodnutí - nadměrný náklad
 14. Žádost o vydání rozhodnutí - podzemní vedení
 15. Žádost o vydání rozhodnutí - připojení k silnici
 16. Žádost o vydání rozhodnutí - reklamní zařízení
 17. Žádost o vydání rozhodnutí - sportovní,kulturní akce
 18. Žádost o vydání rozhodnutí - uzavírka komunikace
 19. Žádost o vydání rozhodnutí - vozidlo bez schválené TZ
 20. Žádost o vydání rozhodnutí - výjimka z ochranného pásma
 21. Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
 22. Žádost o vydání nové tabulky s registrační značkou k vozidlu
 23. Žádost o vydání nové tabulky k vozidlu - vývoz
 24. Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
 25. Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu,
 26. Žádost o vyřazení silničního vozidla z registru vozidel,
 27. Žádost o zápis silničního vozidla do registru vozidel,
 28. Žádost o zápis změn do registru vozidel,
 29. Žádost o zápis změny vlastníka vozidla