Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Formuláře odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor soc.věcí a zdravotnictví

Žádost o dotace nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby

1. Díl 1 - žádost s průvodním listem

2. Díl 2-4

3. Pokyny pro vyplnění žádosti

 

Vyúčtování - Dotace

  1. Vyúčtování neinvestiční dotace sociálních a souvisejících služeb (DOTACE)
  2. Čestné prohlášení - vyúčtování mzdových nákladů (DOTACE)
  3. Zdroje financování (DOTACE)