Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Územně analytické podklady

První pořízení v roce 2008

Textová část
 Textový soubor (13MB)

Grafická část
 Výkres hodnot (21 MB)
 Výkres limitů (12 MB)
 Výkres záměrů
 Problémový výkres