Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Životní situace odboru

Průvodce živnostenského podnikání české fyzické osoby

 1. Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR [pdf, 147kB]
 2. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR [pdf, 146kB]
 3. Ohlášení vázané živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR [pdf, 147kB]
 4. Ohlášení volné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR [pdf, 141kB]

Průvodce živnostenského podnikání české právnické osoby

 1. Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Česká právnická osoba)              [pdf, 144 kB]
 2. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Česká právnická osoba) [pdf, 148 kB]
 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Česká právnická osoba) [pdf, 144 kB]
 4. Ohlášení volné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Česká právnická osoba) [pdf, 139 kB]

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

 1. Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční fyzická osoba - občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) [pdf, 146 kB]
 2. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční fyzická osoba - občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) [pdf, 150 kB]
 3. Ohlášení vázané živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční fyzická osoba - občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) [pdf, 146 kB]
 4. Ohlášení volné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (zahraniční fyzická osoba - občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) [pdf, 144 kB]

Průvodce živnostenského podnikání zahraniční fyzické osoby - kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska

 1. Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR [pdf, 67 kB]
 2. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR [pdf, 70 kB]
 3. Ohlášení vázané živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR [pdf, 67 kB]
 4. Ohlášení volné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR [pdf, 65 kB]

Průvodce živnostenského podnikání zahraniční právnické osoby - se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska

 1. Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska [pdf, 65 kB]
 2. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska [pdf, 68 kB]
 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska [pdf, 65 kB]
 4. Ohlášení volné živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska [pdf, 62 kB]

Průvodce živnostenského podnikání zahraniční právnické osoby - se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

 1. Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska [pdf, 66 kB]
 2. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska [pdf, 68kB]
 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska [pdf, 65 kB]
 4. Ohlášení volné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska [pdf, 62 kB]