Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Životní situace odboru:

 

Cestovní doklady

 1. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji
 2. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů (e-blesk pas)
 3. Zápis dítěte mladšího 10 let do cestovního pasu rodiče skončil 30.6.2011. To znamená, že od 1.7.2011 budou muset mít děti vlastní cestovní pas. Stávající zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče jsou platné do 26.června 2012 
 4. Ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití nebo nálezu cestovního dokladu
 5. Souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního pasu pro nezletilého občana-tiskopis
 6. Změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech od 1.1.2016
 7. Podmínky vycestování z ČR - informace ze stránek MZV
 8. Cestujeme po EU - informace ze stránek MZV

 Matrika

 1. Vydání výpisu z rejstříku trestů
 2. Příjmení po rozvodu
 3. Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 4. Uzavření manželství
 5. Uzavření církevního manželství

Občanské průkazy

 1. Žádost o vydání občanského průkazu
 2. Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu
 3. Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech od 1.1.2016
 4. Správní poplatky
 5. Úřední hodiny + kontakty

Evidence obyvatel

 1. Výdej údajů z evidence obyvatel
 2. Ukončení trvalého pobytu na území ČR
 3. Změna místa trvalého pobytu
 4. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 5. Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
 6. Informace pro občany ČR - adresa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny
 7. Informace pro občany ČR - zprostředkování kontaktu