Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Seznam členů

 

Seznam členů:

Ing.Zdeněk Jirásek – předseda komise; zjirasek@csas.cz, tel: 724 422 650

Michal Králik - Mikralik@seznam.cz; tel: 776 035 352

Ing.Ladislav Exner - ladex@email.cz

Šárka Tesárková - sarkates@tiscali.cz; tel:  731 181 683

Josef Beránek - Beranek.Josef@centrum.cz

Jan Čermák - cermakja@gmail.com

Juraj Kozák

Petr Berka - berkapet@seznam.cz

Ing. Alena Majznerová - majznerova@sps-caslav.cz

Ing.Jaroslav Kropáček, CSc. - jakropa@seznam.cz

Ing. Jan Vališ - karatevakado@seznam.cz; tel: 603 794 316

Mgr.Lukáš Pečenka, DiS. - lpecenka@gmail.com

Jaroslava Cihlářová - jaroslava.cihlarova@seznam.cz

Monika Reichlová - moni.m2@centrum.cz; tel: 607 110 904

Jana Adamová - janad21@seznam.cz

Dušan Papaj - d.papaj@email.cz; tel: 728 578 875

Marie Janásková - janaskovamarie@seznam.cz

RSDr. Václav Holub – tel: 728 445 952

Martin Hlavatý – poradní člen, mhlavaty@post.cz

Bc.Alena Děkanovská, DiS. - Administrátor za MÚ, dekanovska@mu.kutnahora.cz