Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Realizace dopravního generelu sídliště Šipší - zahájení 1.etapy

V listopadu 2006 bude zahájena stavba 1.etapy realizace dopravního generelu sídliště Šipší. Projekt 1.etapy byl zpracován během roku 2005 a 2006 firmou Highway Design Hradec Králové, na základě schváleného dopravního generelu sídliště. Tento projekt byl na stránkách Kutnohorských listů již představován. Zároveň o něm bylo informováno prostřednictvím vývěsní tabule komise pro regeneraci sídliště Šipší.

Investorem akce je Město Kutná Hora a ve vyhlášeném výběrovém řízení na realizaci zvítězila firma Silnice Čáslav, a.s., která je stavbou pověřena.

Na přiložené situaci je znázorněna předběžná situace výstavby. Součástí projektu jsou, kromě komunikací a parkovacích ploch, i chodníky, zeleň, mobiliář, veřejné osvětlení, stání pro kontejnery atd. V první etapě by měly být realizovány změny před čp. 127-129 v ulici Jana Zajíce. Tato etapa je plánována na rok 2006. Následovat by měla úprava parkoviště "pod sady" v ulici Opletalova a dále rekonstrukce spojovacích komunikací Opletalova a Jana Zajíce. Poslední částí je realizace všech stavebních úprav spojených se stavbou kruhového objezdu, zastávek MHD a ploch pro pěší v místě dnešního "centrálního parkoviště". Po realizaci těchto stavebních úprav bude přeznačena a zjednosměrněna ulice 17.listopadu a budou osazeny nové zastávky MHD do ulice Opletalova u křižovatky Kaufland.

Stavba by měla být ukončena v srpnu 2007.   

Mapa
Zahájení stavby 1
Zahájení stavby 2
Zahájení stavby 3
Výstavba chodníku u kruhového objezdu
Chodník v ulici Jana Zajíce
Staronové parkoviště v Opletalově ulici
Výstavba kontejnerového stání v Opletalově ulici

 

Stavba před dokončením
Ulice 17.listopadu přechod a kontejnerové stání
Celkový pohled - před dokončením
Parkoviště 17.listopadu
Kontejnerové stání – Opletalova
Stavba před rekonstrukcí
Ulice Jana Zajíce před dokončením
Ulice Jana Zajíce po dokončení