Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Sociálně odpovědné municipality (2020)

Město Kutná Hora je zapojeno do projektu Sociálně odpovědné municipality (2020), který vychází z potřeby českých měst řešit vysokou nezaměstnanost na svém území a zejména v sociálně vyloučených lokalitách a její dopady. Do projektu je zapojeno dalších 9 měst z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Jedním z možných řešení vysoké nezaměstnanosti jsou sociální podniky, které představují přechod mezi přímo dotovanými pracovními místy a volným trhem práce a jsou účinným a v zahraničí ověřeným nástrojem v boji proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení.

Projekt má čtyři hlavní záměry:

  • Zmapovat současnou situaci v oblasti místní zaměstnanosti (sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek) v zapojených městech.
  • Představit příklady dobré praxe z Rakouska, Polska a Nizozemska, kde již popsané nástroje fungují.
  • Proškolit zástupce měst v oblasti zakládání sociálního podniku a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a připravit příručku včetně modelových projektových záměrů na tato témata.
  • Zprostředkovat diskusi a výměnu dobré praxe mezi jednotlivými municipalitami navzájem a zahraničními partnery.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.socialnimesta2020.cz