Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Jednací řád Správní rady FCR

Fond cestovního ruchu Města Kutná Hora je zřízen za účelem rozvoje cestovního ruchu a propagace turistických aktivit města. Sdružuje zástupce jednotlivých turistických atraktivit.
Více informací...

Status Fondu cestovního ruchu

Status Fondu cestovního ruchu schválený 16.12.2015, Usnesení č.1204/15 ke schválení upraveného Statutu Fondu cestovního ruchu (Fond cestovního ruchu Města Kutná Hora)
Více informací...