Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Status Fondu cestovního ruchu

Status Fondu cestovního ruchu schválený 16.12.2015, Usnesení č.1204/15 ke schválení upraveného Statutu Fondu cestovního ruchu 
(Fond cestovního ruchu Města Kutná Hora)

: