Městský Úřad Kutná Hora

Městský Úřad Kutná Hora

Jednací řád Správní rady FCR

Účel a předmět činnosti FCR a způsob jeho fungování je ohraničen Pravidly Fondu cestovního ruchu, která na svém jednání dne 17.12.2013 schválilo usnesením č. 256/13. Zastupitelstvo Města Kutná Hora.

Výkonným a řídícím orgánem FCR, který je stanoven Pravidly Fondu cestovního ruchu je Správní rada.

Celý obsah Jednacího řádu SR FCR najdete ZDE.